Program PITy TaxMachine 2016/2017 (pit-program.png)

PIT 2015/2016 - darmowy program do wysyłania e-deklaracji - jak wziąć się za PIT za 2015 rok?

Program PITy TaxMachine 2016/2017 - pobieranie instalatora programu

Program PIT 2015/2016

Program do wyliczania formularzy PITY TaxMachine 2015/2016 to w najwyższym stopniu przyjazny, darmowy (również w zastosowaniach profesjonalnych np. w biurach podatkowych) program do PIT-ów za 2015 pozwalający na rozliczenie deklaracji PIT rok oraz ich błyskawicznego przekazania do Urzędu Skarbowego poprzez sieć z zastosowaniem e-Deklaracji. Program ułatwia rozliczenie wszystkich ulg na przykład: darowizny, ulga internetowa, ulga na dzieci, ulga mieszkaniowa, ulga rehabilitacyjna.

Program PITy 2015/2016 udostępnia wszelkie wzory druków PIT rocznych: Pit 39, Pit 28, PIT-38, PIT 36L, Pit 36, Pit-37. Aplikacja PITY 2015 posiada wszelkie wymagane załączniki, w tym PIT/O, PIT-ZG, PIT-Z, PIT B, PIT/D, PIT-M, dzięki temu możliwe jest rozliczenie takich ulg jak: ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga mieszkaniowa, darowizny.

PITy dla pracodawców

Program ma także wbudowane PITy dla pracodawców, w tym PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R i inne. Wszystkie mogą być wysyłane przez internet do e-Deklaracji. Można wysyłać dowolną ilość tych deklaracji dla dowolnej ilości pracowników i płatników.

e-Deklaracje

Wszelkie deklaracje można wysłać przez internet do systemu e-Deklaracje, nie jest wymagany do tego podpis kwalifikowany (karta chipowa), wszelako program PIT 2015 umożliwia również posyłanie e-deklaracji przez internet z podpisem cyfrowym.

program do rozliczania pit 2015

 

Rozliczamy PITY - od czego zacząć?

Źródło otrzymanego dochodu oraz metoda jego opodatkowania decyduje o rodzaju deklaracji, na której powinniśmy się rozliczyć. Czasem zdarza się, iż w danym roku fiskalnym otrzymaliśmy przychody z wielu źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według różnych zasad, co powoduje obowiązek wypełnienia więcej niż jednego zeznania.

Tak więc przygotowania do rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od określenia, z jakiego źródła mieliśmy dochody w poprzednim roku fiskalnym. Jeżeli chodzi o objęcie opodatkowaniem zarobków osób fizycznych używa się następujące formularze zeznań : PIT 38, Pit 37, PIT 36L, Pit 36, PIT-28, Pit 39.

Najpowszechniej sporządzanym formularzem jest Pit 37. Rozliczamy go, gdy zdobyliśmy zarobki:

 • tylko w Polsce,


 • za pośrednictwem płatnika,


 • opodatkowane przy użyciu skali podatkowej, zwłaszcza przychody:


  • stosunku służbowego, ze stosunku zatrudnienia (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych)
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
  • zasiłków przedemerytalnych, z rent lub emerytur krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy), świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
  • ze stypendiów
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych

pit 37 druk za 2016 rok

 

PIT-36 - kiedy składamy zamiast PIT-37?

W przypadku, gdy nie spełniamy wyżej podanych warunków, bo w roku fiskalnym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową lub musimy doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (podawane w załączniku PIT/M) lub mieliśmy dochody z zagranicy lub osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas wypełniamy zeznanie Pit-36, w którym również podajemy dochody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie z umowy o pracę), jeśli takie mieliśmy.

Formularz PIT 36 sporządzają głównie osoby jeśli:

 • zyskiwali zyski z najmu bądź dzierżawy lub pozostałych analogicznych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • w ostatnim miesiącu roku podatkowego sporządzili remanent likwidacyjny
 • uzyskiwali zyski z innych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolniczej objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych (z zastosowaniem skali podatkowej)
 • mieli przychody ze źródeł położonych poza granicami kraju
 • W roku podatkowym prowadzili pozarolniczą firmę opodatkowaną na regułach ogólnych
 • stosowali zwolnienie na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)


formularz pit 36 2016 rok

 

PIT-36L - opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym

Jeżeli dla przychodów z prowadzonej działów specjalnych produkcji rolnej lub działalności gospodarczej wybraliśmy opodatkowanie liniowym podatkiem 19%, wypełniamy odrębną deklarację na formularzu PIT-36L. W deklaracji PIT-36l osoby wpisują również należny podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych (otrzymanych jako darowizna, osiągniętych w spadku, kupionych itd.) lub wybudowanych w okresie od 01-01-2007 do 2008.12.31. Podatek ten trzeba zapłacić w terminie dla wysłania deklaracji za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.

pit 36l 2015

Słowa kluczowe

darmowy program do rozliczania pit, program pit-11, rozliczenie roczne 2015, pit-36, program pit 2016, pit-8c, formularze pit, program pit 2015, rozliczenie podatku, pit-11, pit-8ar, rozliczenie roczne, rozliczanie pit 2015, program pity, darmowy program pit, program do rozliczania pit, program PITy TaxMachine 2015/2016, program pit, pit-36l, rozliczenie pit, pit-37, pit-40, pit-4r, pit online, rozliczenie pit 2016