TaxMachine PITy 2017/2018

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2017 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2017/2018

PIT 2017/2018 - darmowy program do wysyłania e-deklaracji - jak wziąć się za PIT za 2017 rok?

Program PIT 2017/2018

Program TaxMachine PIT 2017/2018 to łatwy w obsłudze, darmowy (również w zastosowaniach profesjonalnych np. w biurach podatkowych) program do PIT-ów za 2017 pozwalający na rozliczenie deklaracji PIT rok oraz ich przesyłanie do Urzędu Skarbowego poprzez internet z zastosowaniem systemu e-Deklaracje. Program ułatwia rozliczenie wszystkich ulg na przykład: darowizny, ulga internetowa, ulga na dzieci, ulga mieszkaniowa, ulga rehabilitacyjna.

Program PITy 2017/2018 udostępnia wszelkie wzory druków PIT rocznych: PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-37. Aplikacja posiada wszelkie wymagane załączniki, w tym PIT/O, PIT/ZG, PIT-Z, PIT/B, PIT/D, PIT/M, dzięki temu możliwe jest rozliczenie takich ulg jak: ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga mieszkaniowa, darowizny.

PITy dla pracodawców

Program ma także wbudowane PITy dla pracodawców, w tym PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R i inne. Wszystkie mogą być wysyłane przez internet do systemu e-Deklaracje. Można wysyłać dowolną ilość tych deklaracji dla dowolnej ilości pracowników i płatników.

e-Deklaracje

Wszelkie deklaracje można wysłać przez internet do systemu e-Deklaracje, nie jest wymagany do tego podpis kwalifikowany (karta chipowa), oczywiście program PIT 2017 umożliwia również posyłanie e-deklaracji przez internet z podpisem cyfrowym.

program do rozliczania pit 2017

 

Rozliczamy PITY - od czego zacząć?

Źródło otrzymanego dochodu oraz metoda jego opodatkowania decyduje o rodzaju deklaracji, na której powinniśmy się rozliczyć. Czasem zdarza się, iż w danym roku fiskalnym otrzymaliśmy przychody z wielu źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według różnych zasad, co powoduje obowiązek wypełnienia więcej niż jednego zeznania.

Tak więc przygotowania do rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od określenia, z jakiego źródła mieliśmy dochody w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych używa się następujące formularze zeznań rocznych: PIT-38, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-39.

Najpowszechniej sporządzanym formularzem jest Pit 37. Rozliczamy go, gdy zdobyliśmy zarobki:

 • tylko w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • opodatkowane przy użyciu skali podatkowej, zwłaszcza przychody:
  • stosunku służbowego, ze stosunku zatrudnienia (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych)
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
  • zasiłków przedemerytalnych, z rent lub emerytur krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy), świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
  • ze stypendiów
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych
pit 37 druk za 2018 rok

 

PIT-36 - kiedy składamy zamiast PIT-37?

W przypadku, gdy nie spełniamy wyżej podanych warunków, bo w roku fiskalnym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową lub musimy doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (podawane w załączniku PIT/M) lub mieliśmy dochody z zagranicy lub osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas wypełniamy zeznanie Pit-36, w którym również podajemy dochody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie z umowy o pracę), jeśli takie mieliśmy.

Formularz PIT 36 sporządzają głównie osoby jeśli:

 • zyskiwali zyski z najmu bądź dzierżawy lub pozostałych analogicznych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • w ostatnim miesiącu roku podatkowego sporządzili remanent likwidacyjny
 • uzyskiwali zyski z innych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolniczej objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych (z zastosowaniem skali podatkowej)
 • mieli przychody ze źródeł położonych poza granicami kraju
 • W roku podatkowym prowadzili pozarolniczą firmę opodatkowaną na regułach ogólnych
 • stosowali zwolnienie na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)


formularz pit 36 2018 rok

 

PIT-36L - opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym

Jeżeli dla przychodów z prowadzonej działów specjalnych produkcji rolnej lub działalności gospodarczej wybraliśmy opodatkowanie liniowym podatkiem 19%, wypełniamy odrębną deklarację na formularzu PIT-36L. W deklaracji PIT-36l osoby wpisują również należny podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych (otrzymanych jako darowizna, osiągniętych w spadku, kupionych itd.) lub wybudowanych w okresie od 01-01-2007 do 2008.12.31. Podatek ten trzeba zapłacić w terminie dla wysłania deklaracji za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.

pit 36l 2017

Słowa kluczowe

rozliczenie pit 2018, formularze pit, rozliczenie roczne 2017, program pity, rozliczenie roczne, program pit 2018, darmowy program do rozliczania pit, program PITy TaxMachine 2017/2018, pit online, rozliczenie pit, darmowy program pit, program pit, pit-11, rozliczanie pit 2017, pit-4r, pit-8c, program pit-11, pit-40, pit-36l, pit-36, pit-8ar, program pit 2017, pit-37, rozliczenie podatku, program do rozliczania pit