TaxMachine PITy 2022/2023

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2022 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2022/2023

PIT 2022/2023 - darmowy program do wysyłania e-deklaracji - jak wziąć się za PIT za 2022 rok?

Program PIT 2022/2023

Program TaxMachine PIT 2022/2023 to łatwy w obsłudze, darmowy (również w zastosowaniach profesjonalnych np. w biurach podatkowych) program do PIT-ów za 2022 pozwalający na rozliczenie deklaracji PIT rok oraz ich przesyłanie do Urzędu Skarbowego poprzez internet z zastosowaniem systemu e-Deklaracje. Program ułatwia rozliczenie wszystkich ulg na przykład: darowizny, ulga internetowa, ulga na dzieci, ulga mieszkaniowa, ulga rehabilitacyjna.

Program PITy 2022/2023 udostępnia wszelkie wzory druków PIT rocznych: PIT-39, PIT-28, PIT-38, PIT-36L, PIT-36, PIT-37. Aplikacja posiada wszelkie wymagane załączniki, w tym PIT/O, PIT/ZG, PIT-Z, PIT/B, PIT/D, PIT/M, dzięki temu możliwe jest rozliczenie takich ulg jak: ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet, ulga mieszkaniowa, darowizny.

PITy dla pracodawców

Program ma także wbudowane PITy dla pracodawców, w tym PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R i inne. Wszystkie mogą być wysyłane przez internet do systemu e-Deklaracje. Można wysyłać dowolną ilość tych deklaracji dla dowolnej ilości pracowników i płatników.

e-Deklaracje

Wszelkie deklaracje można wysłać przez internet do systemu e-Deklaracje, nie jest wymagany do tego podpis kwalifikowany (karta chipowa), oczywiście program PIT 2022 umożliwia również posyłanie e-deklaracji przez internet z podpisem cyfrowym.

program do rozliczania pit 2022

 

Rozliczamy PITY - od czego zacząć?

Źródło otrzymanego dochodu oraz metoda jego opodatkowania decyduje o rodzaju deklaracji, na której powinniśmy się rozliczyć. Czasem zdarza się, iż w danym roku fiskalnym otrzymaliśmy przychody z wielu źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według różnych zasad, co powoduje obowiązek wypełnienia więcej niż jednego zeznania.

Tak więc przygotowania do rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od określenia, z jakiego źródła mieliśmy dochody w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych używa się następujące formularze zeznań rocznych: PIT-38, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-28, PIT-39.

Najpowszechniej sporządzanym formularzem jest Pit 37. Rozliczamy go, gdy zdobyliśmy zarobki:

 • tylko w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • opodatkowane przy użyciu skali podatkowej, zwłaszcza przychody:
  • stosunku służbowego, ze stosunku zatrudnienia (w tym spółdzielczego stosunku pracy), pracy nakładczej
  • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych)
  • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
  • zasiłków przedemerytalnych, z rent lub emerytur krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy), świadczeń przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
  • ze stypendiów
  • z praw autorskich i innych praw majątkowych
pit 37 druk za 2023 rok

 

PIT-36 - kiedy składamy zamiast PIT-37?

W przypadku, gdy nie spełniamy wyżej podanych warunków, bo w roku fiskalnym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową lub musimy doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (podawane w załączniku PIT/M) lub mieliśmy dochody z zagranicy lub osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas wypełniamy zeznanie Pit-36, w którym również podajemy dochody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie z umowy o pracę), jeśli takie mieliśmy.

Formularz PIT 36 sporządzają głównie osoby jeśli:

 • zyskiwali zyski z najmu bądź dzierżawy lub pozostałych analogicznych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych
 • w ostatnim miesiącu roku podatkowego sporządzili remanent likwidacyjny
 • uzyskiwali zyski z innych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolniczej objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych (z zastosowaniem skali podatkowej)
 • mieli przychody ze źródeł położonych poza granicami kraju
 • W roku podatkowym prowadzili pozarolniczą firmę opodatkowaną na regułach ogólnych
 • stosowali zwolnienie na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy)


formularz pit 36 2023 rok

 

PIT-36L - opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym

Jeżeli dla przychodów z prowadzonej działów specjalnych produkcji rolnej lub działalności gospodarczej wybraliśmy opodatkowanie liniowym podatkiem 19%, wypełniamy odrębną deklarację na formularzu PIT-36L. W deklaracji PIT-36l osoby wpisują również należny podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych (otrzymanych jako darowizna, osiągniętych w spadku, kupionych itd.) lub wybudowanych w okresie od 01-01-2007 do 2008.12.31. Podatek ten trzeba zapłacić w terminie dla wysłania deklaracji za rok, w którym nastąpiła sprzedaż.

pit 36l 2022

Słowa kluczowe

program pity, pit-36, program pit-11, rozliczenie pit 2023, program pit 2023, darmowy program pit, rozliczenie pit, darmowy program do rozliczania pit, program pit 2022, pit-8ar, program do rozliczania pit, pit-11, pit-37, rozliczenie roczne 2022, formularze pit, rozliczenie roczne, pit-36l, program pit, rozliczenie podatku, pit online, pit-40, pit-8c, rozliczanie pit 2022, pit-4r, program PITy TaxMachine 2022/2023